Construction

Obres i Projectes Catalunya, empresa constructora, desenvolupa aquest document intern per establir unes pautes socials mínimes d’aplicació a tots els àmbits de la seva activitat amb l’objectiu d’assentar el codi ètic i les bones pràctiques. Aquest document és una norma d’obligatori compliment per tots els seus...

L’empresa Obres i Projectes Catalunya SL, amb nom comercial Oprocat, va ser constituïda el 29 d’abril de 2003 i opera amb empreses públiques i privades en l’àmbit de la Construcció. La seva activitat es realitza majoritàriament a Catalunya. Les seves principals línies estratègiques són : Consolidar el...